Mateřská škola K. Čapka 800/8
Mateřská škola Lípová 718/15
O NÁS

Barevná školka Lípová, celým názvem Mateřská  škola Havířov-Město Lípová 15.

Má dvě budovy a to na ul. Lípová 718/15 a ul. K. Čapka 800/8.
Budova na ul K. Čapka je odloučeným pracovištěm od 1. 5. 2013.

Od 1. 9. 2014 jsou na zahradě odloučeného pracoviště nové herní prvky, které byly instalovány v rámci projektu "I my si chceme hrát, aneb vytvoříme Dětský svět", který byl realizován ve spolupráci s Nadací ČEZ"

Na obou pracovištích je pro Vaše děti připraveno příjemné a podnětné prostředí.

 

 

Proč právě Mateřská škola Lípová Havířov
•    Rozvíjení tvořivosti, fantazie, samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráce hravou a poutavou formou.
•    Atmosféra respektu. Učitel je rádce, rovnocenný partner.
•    Osvojování si angličtiny přirozeným způsobem.
•    Rozmanitost aktivit.
•    Podpora zdravého životního stylu, rozvíjení vztahu k přírodě a světu kolem nás.
•    Kvalifikovaný a přátelský tým mateřské školy.
•    Rodinné prostředí mateřských škol v centru Havířova.

 

Kdo jsme:
Symbol přírody, symbol naší školky a kamarád nás všech je barevný ptáček Lípánek. Narodil se v koruně lípy na zahradě školky Lípová v roce 2007 (Vytvořila výtvarnice z Plzně, paní Eva Sýkorová).
Záměrem výchovného působení a filosofií zaměstnanců a naší školy je vytvářet MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Naše děti prožívají aktivní, šťastné dětství v pohodovém a přátelském prostředí bez zbytečného spěchu ve školce plné barev, kde se cítí dobře, kde je kamarádská nálada, pochopení a láska.
Vytváříme u dětí pozitivní a partnerský vztah k přírodě, estetice, k cizímu jazyku.
Zřizovatelem MŠ je Statutární město Havířov se sídlem Havířov - Město, ul.Svornosti 2/86. Škola je provozována jako příspěvková organizace.

Budovy MŠ se nacházejí na okraji města, v klidné části a v blízkosti  řeky Lučiny. Jsou to samostatné jednopatrové objekty s prostornými školními zahradami a přilehlými parkovišti. V těsné blízkosti se také nachází spoj MHD - bus linka 406.

Celková kapacita mateřské školy je 146 dětí. Školy nemají vlastní kuchyň, součástí jsou školní jídelny - výdejny. Strava je dovážena ze Základní školy Na Nábřeží.

Oddělení  škol jsou smíšená a výchovně vzdělávací činnost zajišťuje 11 pedagogických pracovníků včetně ředitelky. Externí zaměstnanci: učitelé angličtiny a vyučující ostatních aktivit pro děti.

Tým pedagogů je zaměřen na práci se vzdělávacím programem - " Život s Lípánkem v mateřské škole".
Na tento vzdělávací program navazují třídní tematické plány, které jsou vypracovány a přizpůsobeny věkově smíšeným třídám.

     Stránka byla upravena 03-12-2014